Chia Sẻ Kiến Thức

Dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5: Có đáp án

Tiếng Anh lớp 5 vô cùng quan trọng với các em, đây là năm học cuối chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Ở bài viết này, Freetalk English sẽ giúp các em ôn tập tiếng Anh tốt hơn với những dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao giúp các em thành thạo tiếng Anh hơn mỗi ngày.

Định nghĩa về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) là một thì sử dụng trong tiếng Anh hiện đại. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc đang xảy ra ngay lập tức khi chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói và hành động chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5

Những dấu hiệu giúp bạn nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian:

Now: bây giờ Right now: Ngay bây giờ At the moment: lúc này
At present: hiện tại At + giờ cụ thể (at 12 o’clock)

Trong câu có các động từ như:

  • Look! (Nhìn kìa!)

Exp: Look! The train is coming. (Nhìn kìa! tàu đang đến.)

  • Listen! (Hãy nghe này!)

Exp: Listen! Someone is crying. (Nghe này! Ai đó đang khóc.)

  • Keep silent! (Hãy im lặng)

Exp: Keep silent! The baby is sleeping. (Hãy im lặng! Em bé đang ngủ.)

MỘT SỐ BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

=> Cách học tiếng Anh cho trẻ em lớp 5 Online tại nhà Miễn phí

=> Dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 hiệu quả: Có đáp án

=> Tips giúp trẻ học tiếng Anh lớp 5 trên mạng miễn phí mà hiệu quả

=> Phương pháp giúp trẻ học từ vựng tiếng Anh lớp 5 chuẩn sách mới

Một số dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5

Dạng 1: Chia đúng động từ trong ngoặc

1: I …………….(read) an interesting book in the library at the moment.

2: Miss Trang………………..(write) another book this week.

3: I often go to school by bike but this week my bike break down so I……………….(walk) to school.

4: The children………………(not play) football in the yard at the moment.

5: Linh……………….(learn) English at the moment.

6: Mai Anh……………..(do) her homework right now.

7: I haven’t got a car at the moment, so I……………….(go) to work on the bus this week.

8: She……………(wash) her car at  the moment.

9: He…………….(go) to the cinema to watch Hai Phuong today.

10: We……………(write) a letter to my cousin at the moment.

Dạng 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1: are/going / to/ we/ Lon Don/ next week.

2: you/what/are/looking/for/?/

3: look/!/that/is/taking/man/photo/a/of/you

4: your/is/English/better/getting.

5: you/what/are/doing/these/day/?/ n

6: Tom/building/ is/his/own/house

7: Nam/drinking/coffee/is/in/coffee/shop/the.

8: are/you/what/talking/about/?/

9: Why/ you/ are/working/hard/so/days/these/?/

10: he/always/losing/is/keys/his

Dạng 3: Chọn đáp án đúng

1: Tom………….at the moment .

A: is working         B. working                             C. works                              D. worked

 

2: Nam………his own house this year.

A: building             B. builds                                 C. is building                        D. built

 

3: Linh……………..at the concert today

A: sings                     B. is singing                            C. sang                               D. will sing

 

4: I………….shopping with my mother right now.

A: go                          B. am going                         C. goes                                D. will go

 

5: I……………. candy with my children.

A: eating                    B. am eating                        C. eats                                 D. will eat

Dạng 4: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng

1: My cousin are living in Malaysia this year.

2: My mother  are watching TV in the living room.

3: I studying am math  in the class today.

4: What you are doing right now ?

5: I doing my homework at the moment.

6: Is playing he football with his friends in the school yard.

7: Is playing she with her younger sister?

8: My mother am making cup cakes in the kitchen.

9: I is going to the super market to buy some cakes.

10: She are washing her bike.

Đáp án những dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5

Dạng 1: Chia đúng động từ trong ngoặc

1: am reading

2: is writing

3: am walking

4: aren’t playing

5: is learning

6: is doing

7: am going

8: is washing

9: is going

10: am writing

Dạng 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1: We are going to Lon Don next week.

2: What are you looking for?

3: Look! That man is taking a photo of you.

4: Your English is getting better.

5: What are you doing these days?

6: Tom is building his own house.

7: Nam  is drinking coffee in the coffee shop

8: What are you talking about ?

9: Why are you walking so hard these days?

10: He is always losing his keys.

Dạng 3: Chọn đáp án đúng

1: A

2: C

3: B

4: B

5: B

>> XEM NGAY: Địa chỉ với những khóa học tiếng Anh cho trẻ em Uy tín hiệu quả nhất đang được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình học.

Dạng 4: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng

1: My cousin is living in Malaysia this year.

2: My mother is watching TV in the living room.

3: I am studying  Math  in the class today.

4: What are you doing right now ?

5: I am doing my homework at the moment.

6: Is he playing football with his friends in the school yard.

7: Is she playing with her younger sister?

8: My mother is making cup cakes in the kitchen.

9: I am going to the super market to buy some cakes.

10: She is washing her bike.

Trên đây là những dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 từ cơ bản giúp các em nhận biết và ôn tập sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Học tiếng Anh không phải ngày một ngày hai mà cần sự chăm chỉ kiên trì sẽ thành công nên đừng nản nhé. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có câu trả lời hoàn toàn miễn phí nhé.

Đừng quên Đăng ký ngay buổi học thử và test thử trình độ tiếng Anh hoàn toàn miễn phí để biết được mình đang thiếu hụt chỗ nào để có lộ trình phương pháp học tốt nhất.

test tiếng anh miễn phí cho trẻ em

5/5 (1 Review)

Call Now