1. Mục đích

Tạo sự khác biệt về chăm sóc học viên và thực hiện cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo khi đến mua sắm tại hệ thống Freetalk English

Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho học viên khi sử dụng sản phẩm

2. Phạm vi áp dụng

Đối tượng: các học viên đang tham gia học tập tại Freetalk English

Khu vực: toàn hệ thống Freetalk English trên Toàn quốc

3. Chính sách hoàn phí

Hoàn tiền 100% học phí nếu học viên học sau 3 tháng liên tiếp không cảm thấy tiến bộ

4. Điều kiện không được hoàn phí

Học viên không tham dự tối thiểu 90% buổi học

Học viên không làm bài tập và tự học ở nhà

Không tham gia học tập đủ 3 tháng liên tiếp

Call Now